Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

Kroužek mladých hasičů

V současné době se v „kroužku“ mladých hasičů schází asi 20 dětí. Na schůzkách se věnují převážně nácviku požárního sportu, nejrůznějším hrám, prohlubují si hasičské a tábornické dovednosti.

Děti se schází nejméně 1 x týdně a to zpravidla ve středu od 16:00 hod. před hasičskou zbrojnicí. Pravidelné schůzky probíhají pod vedením Jiřiny Duchkové, která je dlouholetou členkou našeho sboru.

Za nepříznivého počasí se mladí hasiči scházejí každý sudý týden ve středu od 18:00 hod. v tělocvičně (ve Zvláštní škole), kde sportují a hrají nejrůznější hry.

Zájemci, kteří by chtěli navštěvovat náš „kroužek“ nás mohou kontaktovat:

Vedoucí mládeže – Jiřina Duchková, tel. 606 587 774
Jednatel sboru – Jan Veselý, ml., tel. 732138443

e-mail: hasici@sdhns.com

© 2022 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |