Modrá muzika

V červenci 2007 se Modrá muzika účastnila festivalu Kubešova Soběslav 2015


V roce 1975 založil v Novém Strašecí nynější kapelník Modré muziky Zdeněk Thuma (*1957) společně se svým mladším bratrem Miroslavem (*1961) dechový orchestr, který se skládal z větší části ze žáků LŠU v Novém Strašecí.

Na zrodu Modré muziky se velkou měrou, jak teoretickou tak i praktickou, podílel otec zakladatelů orchestru, harmonikář a barytonista Miroslav Thuma, ředitel LŠU a bývalý kapelník Jaroslav Brabec a učitel LŠU, později ředitel, František Zázvorka. V té době měl orchestr 20 členů a jeho zřizovatelem byl Svaz požární ochrany v Novém Strašecí, který zakoupil pro kapelu chybějící vybavení a uniformy.

Občané města a okolí si brzy na orchestr zvykli a nedovedli si představit společenskou akci nebo hasičský ples bez účinkování tohoto tělesa. Později se orchestr přejmenoval na Modrou muziku a dodnes vystupuje jako hasičské hudba. Protože Sbor dobrovolných hasičů poskytuje Modré muzice zázemí ke zkoušení a pro uskladnění materiálu, stal se tak ze zřizovatele stálým sponzorem orchestru a od toho se odvíjí i další spolupráce obou subjektů.

Modrá muzika je členem Sdružení dechových orchestrů České republiky. V současné době má 11 členů. Z původního obsazení zde hraje již pouze kapelník Zdeněk Thuma na tenor a jeho bratr Miroslav na tubu. Pro zajímavost je nutné podotknout, že v kapele hrají dva synové kapelníka, starší Zdeněk (*1983, člen Fanfárového orchestru Hradní stráže) na baryton a mladší Martin (*1987, student konzervatoře) na trubku. Oba jmenovaní jsou žáky již zmiňovaného kapelníkova bratra Miroslava, který je učitelem hudby. Většina hráčů Modré muziky jsou profesionální hudebníci.

Modrá muzika se zúčastnila řady soutěží a přehlídek, účinkovala v úspěšném českém filmu režiséra Dušana Kleina „Vážení přátelé ano“ . Vystupovala v SRN, kde největšími akcemi bylo účinkování při oslavách 125. výročí založení hasičského sboru v Dietzenbachu a v roce 2001 na Hessenských dnech, kde doprovázela i celý závěrečný galavečer. S Modrou muzikou hostují známí zpěváci Jiří Škvára, Vratislav Velek a Jarmila Luňáčková.

Při oslavách 25. výročí založení orchestru, které se konaly v září roku 2000, si s Modrou muzikou zazpívala dechovkářská legenda Stanislav Procházka st. a při oslavách 30. výročí Blanka Tůmová.

Od samého začátku svého působení se orchestr ve své činnosti zaměřil především na skladby klasiků české lidovky a dodnes se tento žánr snaží co nejlépe prezentovat na každém svém vystoupení. Proto se v repertoáru objevují nejvíce skladby Karla Vacka, Jaromíra Vejvody, Antonína Borovičky, Josefa Poncara, Karla Valdaufa, Františka Kmocha a Ladislava Kubeše. Na vystoupeních Modré muziky mohou posluchači slyšet i koncertní skladby, např. Montiho Czardas, písničky skupiny Beatles či skladby, ve kterých se předvedou sólisté orchestru.

Aktuální sestavu Modré muziky tvoří Bedřich Bohuslav (klarinet), František Bureš (klarinet), Martin Thuma (křídlovka), Josef Matějka (křídlovka) – zast. Martin Kulhavý, Miroslav Kopta (křídlovka), Zdeněk Thuma st. (tenor), Zdeněk Thuma ml. (tenor), Miroslav Thuma (tuba), Josef Bártl (bicí) – zast. Miroslav Widemann, Jaroslav Beneš (zpěv) a Jaroslav Čedík (zpěv).

Účast na festivalech a přehlídkách: Polka – Fest, Kněževeská dechparáda, Žatecký Hop – Fest, Hraj, kapelo hraj, Dechovka byla, je a bude, Kubešova Soběslav, Praha hostí dechovku.

e-mail: modra.muzika@centrum.cz
© 2022 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |