23. ledna 2015
Výroční valná hromada SDH Nové Strašecí

Výroční valná hromada SDH Nové Strašecí
Další fotografie

V pátek 23.1.2015 se v bývalé restauraci DUO uskutečnila Výroční valná hromada SDH Nové Strašecí. Akce se účastnili členové sboru, zástupci Okresního sdružení hasičů, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Sborů dobrovolných hasičů z Řevničova, Třtice, Čisté a Rynholce. Starosta města Nové Strašecí Mgr. Karel Filip.

Výroční valná hromada zhodnotila činnost sboru za rok 2014 a stanovila si cíle a plán činnosti pro rok 2015. Bylo zvolen výbor sboru na další pětileté období. Usnesení z Výroční valné hromady bylo přijato. V rámci diskuse své zdravice přednesli hosté, zástupci okolních sborů a také někteří členové sboru.

Zpráva o činnosti SDH Nové Strašecí za rok 2014

Vážení přátelé, kolegové hasiči, vážení hosté, vítám Vás na dnešní výroční valné hromadě. Opět jsme se po roce sešli, abychom zrekapitulovali a zhodnotili naší činnost sboru a výjezdové jednotky za rok 2014. Zda aktivity sboru byly úspěšné a zda jsme splnili všechny námi vytyčené cíle, mohou posoudit nejen členové sboru, ale i ti kteří byli přítomni na našich akcích a sledovali naši činnost.

K 31.12.2014 měl náš sbor celkově 154 členů, z toho 30 žen, 114 mužů a 10 žáků do 18 let. V průběhu roku 2014 bylo přijato 8 nových členů. Členství bylo ukončeno 2 dospělým členům. Každý patek se od 19:00 hodin konají v Hasičské zbrojnici členské schůze,kde jsou řešeny krátkodobé i dlouhodobé úkoly, jsou projednávány aktuální problémy a řeší se situace ve sboru. Také se provádí vyhodnocování jednotlivých zásahů.

Členové Výboru SDH

se pravidelně schází každý druhý pátek v měsíci. V průběhu roku nedošlo k žádné změně ve výboru.

Hlavní události v roce 2014

  • V NKC jsme pořádali již tradiční Hasičský ples. Sál se podařilo zaplnit. Díky sponzorům byla bohatá tombola.
  • Zástupci sboru se účastnili Výročních valných hromad v Řevničově, Rynholci a ve Třtici a hasičského plesu v Řevničově a Rynholci.
  • S technikou jsme se účastnily osla výročí založeni SDH ve Třtici. Zde dále jednotka sboru, předvedla ukázku likvidace požáru osobního automobilu.
  • Členové sboru se podíleli na zajištění průběhu pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti a v červnu na zajištění oslav mezinárodního dne dětí.
  • První dva červencové týdny se v osadě „Dancaster“ ve Velké Chmelištné uskutečnil Letní hasičský tábor.
  • V září jsme se účastnili posvícenského průvodu a vynášení pěkné.
  • V hasičské zbrojnici byl občanským sdružením Bubákov zřízena WIFI síť.
  • Dále probíhala v hasičské zbrojnici oslava patrona hasičů Svatého Floriána, oslavy životních jubileí členů sboru a posezení na závěr roku.

Na úseku prevence

Požární dozor prováděla jednotka pouze při novoročním ohňostroji. Někteří naši členové však zajišťují individuálně, mimo činnost sboru, požární dozor na kulturních akcích, na základě smluv s městem Nové Strašecí. Čtyřčlenná požární hlídka se postupně vystřídala na 52 kulturních akcích a odpracovala tak 301 hodin. Preventivní prohlídka nebyla provedena žádná.

SDH v Novém Strašecí se, může pochlubit i hasičskou dechovkou.

Modrá Muzika Zdeňka Thumy je členem Sdružení dechových orchestrů ČR, v současné době má 12 členů. Orchestr v roce 2014 vystupoval na festivalech dechových hudeb a řadě kulturních akcí ve středočeském kraji a v Praze. Na všech vystoupeních se prezentuje jako hasičská hudba SDH Nové Strašecí. Modrá Muzika ve zmenšeném obsazení - 4 hudebníci a zpěvačka - vystupuje pod názvem Thuma kvartet band i na tanečních zábavách, plesech, firemních a soukromých akcích. Letos již orchestr zahájil svoji 40 sezonu.

Kolektiv Mladých hasičů

Mladí hasiči se pravidelně schází každou středu v hasičské zbrojnici. Pod vedením dospělých členů, se připravují na celoroční hru Plamen, plní úkoly pro získání znaků odbornosti a propagují práci hasičů. V zimním období se scházejí v tělocvičně základní školy. Žáci se dále účastnili brigád v hasičské zbrojnici a Posvícenského průvodu. Vedoucí kolektivu se účastnily pravidelného školení Vedoucích mládeže a pravidelně zasedají v Odborné radě mládeže pro okres Rakovník.

7. června se Veronika Deaková a Adelá Rybková zúčastnili Luženské šedesátky. Zde dívky obsadily 13. a 15. místo Dále se žáci účastnili souteže v požárním útoku, která se konala ve Velké Chmelišné. Družstvo SDH Nové Strašecí se umístilo na 4. místě.

Sezóna 2014 byla zakončena podzimním kolem hry Plamen v Přílepech- branným závodem ( 18. 10. 2014). Zde se hlídka umístila na 12. místě. Sbor reprezentovali: Matěj Melichar, Zuzana Nováková, Boris Šimek, Veronika Kratinová a Eliška Malíková.

Soutěžní družstvo mužů

Mužské soutěžní družstvo dospělých se celkově za rok 2014 zúčastnilo sedmi soutěží, z toho 2 soutěže netradiční a 5 soutěží v požárním sportu.

Členové výjezdové jednotky se zúčastnili dne 12. dubna 2014 s vozem CAS 30 Volvo v počtu 1+5 netradiční soutěže v pražských Letňanech. Jednalo se o IX. ročník putovního poháru starosty Letňan“ a „Letňanský železňák“.

Družstvo soutěžilo v sedmi disciplínách, které byly rozmístěny po městské části Praha 18-Letňany: požár nízké budovy+záchrana osob, řezání motorovou a ruční pilou, netradiční štafeta dvojic, záchrana zvířete z výšky, stavba protipovodňových zábran, dopravní nehoda s vyproštěním osob,první pomoc a jízda zručnosti.

Ve složení Vondra M., Šnobl K., Veselý J., Polívka Š., Štěpánek M., Chlum P. dojelo družstvo ve velmi krátkém čase ale bohužel vysoký počet trestných bodů srazil tým do poloviny tabulky celkového pořadí. Nakonec 7. místo v soutěži je pro naši jednotku velký úspěch. Úkoly v soutěži byly velmi obtížné, vyžadovaly odbornou znalost a fyzickou odolnost hasiče a byly reálné s prácí profesionálních hasičů pří zásahu.

Druhá část soutěže s názvem Letňanský železňák, byl výstup do 14. patra v plné výstroji včetně ocelového dýchacího přístroje.

První soutěž požárního sportu se konala 10. května v Čisté u Rakovníka, kde se družstvo umístilo na prvním místě.

Další základní kolo požárního sportu se konalo v Lužné u Rakovníka, kde družstvo obsadilo první místo a tím si zajistilo postup na II. kolo požárního sportu konané v Rakovníku na Zátiší 24. května. Družstvo mužů vybojovalo 4. místo.

7. června ve večerních hodinách se soutěžní družstvo mužů vydalo do sousedního Ústeckého kraje poměřit své síly do obce Lubenec (okres Louny). V 8. ročníku soutěže s názvem „Noční soutěž nad Lubencem“ soutěžila družstva v požárním útoku. Přes vysokou konkurenci soupeřů nakonec naše družstvo vybojovalo 6. místo.

Poslední soutěží roku byl 28. ročník Memoriálu Jaroslava Beneše, Jiřího Ulricha a Václava Kounovského v požárním sportu, který se konal 27. září v Chrášťanech.

Z celkového vyhodnocení družstev v okrese Rakovník obsadilo SDH Nové Strašecí 3.místo.

V zimní části se družstvo připravuje společně s mládeží v tělocvičně, kde probíhá zimní příprava požárního sportu a míčové hry. Dále se členové družstva podílí na opravách a údržbě techniky, především na obou požárních stříkačkách PS-12 a PS-15. Díky sponzorskému daru od firmy Stavby Polívka byla družstvu a kolektivu Mladých hasičů dodána základna pro požární útok.

Výjezdová jednotka sboru

Jednotka SDH je zařazená do kategorie JPO III. s povinným výjezdem do deseti minut od vyhlášení poplachu. Pro práci v jednotce je vyškoleno 25 hasičů. V průběhu roku byl přijat do jednotky jeden nový člen z řad dorostu. Za rok 2014 jednotka sboru eviduje celkem 30 událostí . Z tohoto celkového počtu událostí je 18 požárů, 3 dopravní nehody, 1 únik nebezpečné látky a 9 technických pomocí, kdy se v 5 případech jednalo o zálohu na stanici HZS na Stochově,1x záloha na vlastní základně, 1x požární asistenci a 1x odchyt zvířete. Více jak na polovinu událostí jednotka vyjela mimo katastr obce. Mezi největší události roku patřil např. lednový požár rodinného domu v Kalivodech, požár pekáren na Kladně v nejvyšším poplachovém stupni, požár nízké budovy v Krušovicích, červnové cvičení výbuchu sušárny chmele v Kozojedech nebo požár skládky pneumatik v Rynholci. Nejvytíženější automobil CAS 30 Volvo zasahoval u 29 událostí a nejvíce událostí jednotka evidovala v odpoledních hodinách mezi dvanáctou a osmnáctou hodinou. Na žádost našeho zřizovatele jednotka prováděla ve dvou případech čištění kašny na náměstí, čištění hráze a přepadu Podhorního rybníka, dovoz vody a mytí pozemní komunikace ve městě.

Výjezd jednotky se pohybuje v rozmezí od 4 do 6 minut a to i v nočních hodinách. Zásahy trvaly v průměru dvě a půl hodiny za účasti v průměru 4 členů jednotky.

V rámci odborné přípravy se členové zúčastňovali 24 – hodinových stáží na stanicích HZS ve Slaném a v Berouně. Na stanici HZS Slaný proběhlo školení nových nositelů dýchací techniky. Pět členů naší jednotky úspěšně absolvovalo teoretickou část. Druhá, praktická část proběhla v polygonu stanice HZS v Příbrami.

V březnu se 5 členů se účastnilo školení strojníků a velitelů. V listopadu proběhlo školení celé jednotky Nové Strašecí.

Ke konci roku byla pro dovybavení jednotky pořízena mečová pila, zakládací klíny při zásahu u dopravních nehod, kapesní svítilny, 2 kombinované proudnice a savice do CAS 30 Volvo.

Vozový park jednotky

Výjezdová jednotka je vybavena CAS 30 Volvo FL6, CAS 32 Tatra 148, CAS 25 Škoda 706 a dopravním automobilem Ford Tranzit. V průběhu roku byl z majetku od HZS Sstředočeského kraje převeden vůz AVIA 21 valník. Na zásahové technice CAS 32 byla díky dotaci provedena oprava karoserie a brzdové soustavy. U dopravního automobilu Ford Tranzit byl vyměněn motor. Dále byla prováděna pravidelná údržba techniky a agregátů.

V roce 2014 bylo členy jednotky a členy Sboru dobrovolných hasičů odpracováno
na opravách, údržbě techniky, výzbroje, výstroje, opravách prostor hasičské zbrojnice, zajištění a pořádání kulturně společenských akcí přes 9 tisíc hodin.

Na závěr mi dovolte poděkovat Městskému úřadu v Novém Strašecí, Středočeskému kraji, sponzorům a všem, kteří nás podporují v naší činnosti. Do roku 2015 přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Za SDH Nové Strašecí jednatel sboru Josef Kořán.

© 2022 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |