Cíl činnosti

Cílem naší činnosti je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

SDH Nové Strašecí

Provádět preventivně-výchovnou činnost mezi občany a mládeží. Organizovat vzdělávací, kulturní, sportovní a jiné akce pro své členy i pro další občany. Udržovat a opravovat technické prostředky, objekty a vodní zdroje pro zajišťování požární ochrany.

© 2022 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |